24 mei 2022

Succesvolle overdracht van videotulen naar verschillende e-Depot leveranciers

Uitgelicht

Artikel

Archiveren

Decoratieve afbeelding

Blijf op de hoogte

Nieuwe kennisitems direct in uw mail? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Gelukt! Je aanmelding is ontvangen.
Oeps! Er ging iets verkeerd. Probeer het opnieuw.

Mariska Petray

Product Owner

LinkedIn icoon

Inleiding

Afgelopen periode hebben wij diverse proefoverdrachten uitgevoerd van videotulen van gemeenten naar verschillende e-Depot leveranciers. Met een succesvolle uitkomst!

Overheidsinformatie is tegenwoordig veelal digitaal te raadplegen. Ook verslaglegging van politieke vergaderingen, zoals commissie-, raads- en Statenvergaderingen, is digitaal via audiovisuele opnames beschikbaar. Naast een opname bevat een vergadering verschillende andere data, zoals agenda’s, besluitenlijsten, stemmingen, ondertiteling en sprekersindexeringen. Deze verrijkte audiovisuele verslagen worden ook wel videotulen genoemd en moeten volgens de Archiefwet worden gearchiveerd.

Dit betekent dat deze informatieobjecten na een bewaartermijn moeten worden gearchiveerd en permanent moeten worden bewaard in een digitale archiefbewaarplaats, ook wel een e-Depot genoemd.

Succesvolle proefoverdrachten

In 2020 en 2021 heeft NotuBiz met verschillende gemeenten gewerkt aan proefoverdrachten van videotulen met diverse e-Depot leveranciers.

Samenwerking

In al deze trajecten van overdracht is de samenwerking met de verschillende partijen niet alleen cruciaal geweest, deze is ook als erg prettig ervaren. Kennis en expertise over de twee verschillende domeinen, raadsinformatie en archivering, werd op deze wijze goed bij elkaar gebracht. In verschillende stappen hebben we in deze trajecten met elkaar toegewerkt naar succesvolle proefoverdrachten, waarbij we van elkaar hebben kunnen leren over de mogelijkheden en onmogelijkheden die beide applicaties bieden.

Het was bij de start niet altijd duidelijk hoe de data juist overgebracht kon worden en welke stappen ondernomen moesten worden, maar met de expertise van alle partijen en de wil tot slagen, is het gelukt. Goede onderlinge afstemming is nodig over onder andere het exporteren van digitale informatie uit systemen en hoe om te gaan met het XML-formaat ToPX, zoals ook gebruikt door het Nationaal Archief, en het MDTO model (metadata standaard voor lokale overheden). Mooie trajecten, waarbij we flinke stappen hebben gezet in het archiveringsproces.

De module Record Management

Voordat videotulen met alle metadata van de vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en/of bestuurscommissies permanent gearchiveerd worden, doorlopen de vergaderingen een aantal stappen in de module Record Management van NotuBiz.

Een vergadering wordt, voordat deze gearchiveerd wordt, eerst bevroren. Als dit gedaan is, kunnen er geen wijzigingen in de vergadering meer worden aangebracht. Door de selectielijsten van gemeenten, provincies en waterschappen die in deze module zijn ingebouwd, kan per gremium worden bepaald of deze in aanmerking komt voor permante bewaring of vernietiging. Als een (deel van een) vergadering beperkt dient te worden van openbaarheid, kan de reden voor het beperken van de openbaarheid aangegeven worden en de termijn waarvoor dit van toepassing is. Deze redenen zijn in de module ingebouwd. Ook krijgt de archivaris de stukken digitaal te zien voordat er wordt overgedragen naar een e-Depot leverancier.

Permante bewaring is noodzakelijk. Vanuit de Archiefwet en de selectielijsten waarin dit vermeld staat. Niet alleen zodat huidige gebruikers de informatie kunnen vinden en gebruiken, maar ook zodat gewaarborgd is dat toekomstige gebruikers de benodigde informatie kunnen vinden.

Archiveer jij je videotulen al?

Met de module Record Management waarborg jij eenvoudig de vereiste kwaliteitseisen en wordt het archiveringsproces volledig digitaal beheerd. Het gehele proces van het moment van creatie van informatie tot en met de permante bewaring wordt met deze module geborgd.

Steeds meer organisaties kiezen voor de archiveringsmodule van NotuBiz. Inmiddels werken meer dan 30 klanten met deze module. Dit zijn zowel kleinere als grotere organisaties, zoals gemeente Veere, Capelle aan den IJssel en waterschap Scheldestromen. En daar zijn we trots op!

Decoratieve chevron
Meer lezen?

Wellicht ook interessant

Blog

Gast-redactie

“Als je alles uit je werk als raadslid wil halen moet je de tijd hebben of willen maken” - een column door Dick van Belle

De werkdruk onder raadsleden neemt de afgelopen jaren significant toe, ook met negatieve gevolgen van de aantrekkelijkheid van het ambt. De worsteling tussen werk, privé en het ambt zal voor veel raadsleden bekend in de oren klinken. Zo ook voor het Schiedamse raadslid Dick van Belle. Samen met De Nederlandse Raadsledenvereniging vroegen we Dick om te reflecteren op de (toegenomen) werkdruk die raadsleden regelmatig tegenkomen.

Lees meer
28/6/2023

Interview

Algemeen

Interview met Customer Care specialist Robin van Zeelst

Robin van Zeelst is sinds zeven maanden Customer Care specialist bij NotuBiz. Wij vroegen haar het hemd van het lijf. We kletsen samen over haar favoriete bezigheden als Customer Care medewerker, uitdagingen en leuke anekdotes van klanten.

Lees meer
15/6/2023

Artikel

Algemeen

Het betrekken van burgers is essentieel voor goede besluitvorming, hoe pak je dit juist aan?

Je hoort het woord burgerparticipatie vast vaker langskomen. Het is een trend die momenteel veel gemeenten, waterschappen en provincies in zijn greep houdt. Want hoe betrek je burgers écht binnen jouw bestuurlijke strategie? In dit artikel lichten we kort de term burgerparticipatie toe, bespreken we het belang ervan en leggen we je uit hoe je burgers effectief kunt betrekken.

Lees meer
17/5/2023

Blog

Gast-redactie

“Als je alles uit je werk als raadslid wil halen moet je de tijd hebben of willen maken” - een column door Dick van Belle

De werkdruk onder raadsleden neemt de afgelopen jaren significant toe, ook met negatieve gevolgen van de aantrekkelijkheid van het ambt. De worsteling tussen werk, privé en het ambt zal voor veel raadsleden bekend in de oren klinken. Zo ook voor het Schiedamse raadslid Dick van Belle. Samen met De Nederlandse Raadsledenvereniging vroegen we Dick om te reflecteren op de (toegenomen) werkdruk die raadsleden regelmatig tegenkomen.

Lees meer
28/6/2023

Interview

Algemeen

Interview met Customer Care specialist Robin van Zeelst

Robin van Zeelst is sinds zeven maanden Customer Care specialist bij NotuBiz. Wij vroegen haar het hemd van het lijf. We kletsen samen over haar favoriete bezigheden als Customer Care medewerker, uitdagingen en leuke anekdotes van klanten.

Lees meer
15/6/2023

Artikel

Algemeen

Het betrekken van burgers is essentieel voor goede besluitvorming, hoe pak je dit juist aan?

Je hoort het woord burgerparticipatie vast vaker langskomen. Het is een trend die momenteel veel gemeenten, waterschappen en provincies in zijn greep houdt. Want hoe betrek je burgers écht binnen jouw bestuurlijke strategie? In dit artikel lichten we kort de term burgerparticipatie toe, bespreken we het belang ervan en leggen we je uit hoe je burgers effectief kunt betrekken.

Lees meer
17/5/2023
Bekijk alle artikelen
Decoratieve pijl