ISO-certificering

ISO Informatieveiligheid
Pijl decoratief
Decoratieve chevron
NotuBiz is gecertificeerd voor informatieveiligheid

Jouw gegevens zijn in veilige handen

Als geen ander weten wij hoe belangrijk het is om vertrouwelijk en integer om te gaan met jouw informatie. Je moet erop kunnen vertrouwen dat jouw informatie bij ons in veilige handen is. Daarom conformeren wij ons aan de internationale ISO 27001-norm voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Informatie Security Management System (ISMS).

Onze doelstellingen voor informatiebeveiliging

1. Waarborgen van de continuïteit

Waarborgen van de kwaliteit van informatievoorziening

De kwaliteit van de informatievoorziening is van groot belang. Door continue monitoring van alle systemen wordt de betrouwbaarheid en kwaliteit gewaarborgd. Ons systeem is redundant uitgevoerd zodat verstoringen snel kunnen worden opgevangen. 

2. Beheersing van risico’s

Beheersing van IB risico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving

Volgens de PDCA-cyclus worden de risico’s in kaart gebracht, per kwartaal beoordeeld en worden de benodigde acties uitgevoerd. Door deze aanpak zorgen we ervoor dat continu focus is op de risico’s en streven we ernaar om deze te mitigeren.

3. Naleving van procedures

Voldoen aan beleidsregels, processen, procedures, wet- en regelgeving en andere werkafspraken

Het doel is dat alle medewerkers en externen zich houden aan beleid, processen, procedures en andere werkafspraken. Deze activiteiten zijn ingebed in onze Planning & Control-cyclus. Onze Security Officer ziet toe op de uitvoering hiervan.

Onze beheersmaatregelen

De beheersmaatregelen die wij voor jou hebben geïmplementeerd zijn op basis van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Hierbij kan je denken aan redundant uitgevoerde servers, het ontwikkelen van software volgens industrierichtlijnen voor veilig ontwikkelen, een wachtwoordbeleid en tweefactorauthenticatie.

Bij NotuBiz is informatie goed beveiligd en op ieder moment beschikbaar. Je kan ervan op aan dat deze volledig en juist is.

Decoratieve chevron
Archiveren van informatie

Informatie op de juiste wijze gearchiveerd

NotuBiz helpt lokale overheden om informatie toegankelijk te maken én te houden. Onze softwareoplossing is niet alleen een publicatiesysteem, maar ook een (tijdelijk) digitaal archief. Jouw documenten worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Door op correcte wijze metadata toe te kennen, kan je eenvoudig informatie classificeren, zoeken en vinden. Via record management functionaliteiten is alle data in het systeem archiefwaardig te maken.

Om volledig compliant te zijn aan alle belangrijke wet- en regelgeving, conformeren we ons naast de normen voor informatieveiligheid en kwaliteit ook aan de ISO 16175-norm voor archiefmanagement. Deze norm bevat onder andere functionele eisen en richtlijnen voor softwaretoepassingen die bedoeld zijn om digitale informatie te beheren. Dit betekent dat ons systeem voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan het omgaan met informatie en goed record management en dat je archiefwaardig kan werken.

Met deze certificering is ons systeem geschikt om volledig conform de eisen die de Archiefwet stelt digitaal te archiveren. Een belangrijk gegeven voor lokale overheden die aan deze regelgeving moeten voldoen. De certificering, uitgegeven door Van Bussel Document Services, is een bevestiging dat de veiligheid en authenticiteit van informatie in ons digitale archief volledig geborgd is.

Bij NotuBiz wordt informatie archiefwaardig bewaard en overgedragen. Zo kan je werken volgens de Archiefwet.

Vragen en feedback

De ISO normen zijn integraal onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. We toetsen ons beleid continu aan de praktijk en onze processen blijven in ontwikkeling. Heb je vragen over onze ISO certificering? Neem dan gerust contact met ons op.

Gelukt! Je vraag is verstuurd.
Oeps! Er ging iets verkeerd. Probeer het opnieuw.
Archiefwetgeving
Pijl decoratief